Tvorba pomůcky do ČJ na počítačích

V úterý 14. 5. se třída 5. A zaměřila na rozvoj digitálních kompetencí. Během tří vyučovacích hodin si každý žák vytvořil svou pomůcku do českého jazyka pro určování druhů zájmen, kterou pak bude používat v hodinách.

Nejprve si každý do Wordu vypsal jednotlivé skupiny druhů s příslušnými zájmeny, a následně pak graficky upravil dle své fantazie. Pomůcku vytiskl a zalaminoval.