Videohovor se studenty z Oděsy

Ve středu 17. května měli žáci 9. ročníku možnost otestovat své dovednosti během videochatu s ukrajinskými vrstevníky v Oděse. Videochat se uskutečnil u příležitosti Dne Evropy; žáci měli příležitost potrénovat své komunikační dovednosti v anglickém jazyce: tématy hovoru byla škola, oblíbené a neoblíbené předměty, volný čas a prázdniny a státní svátky na Ukrajině i v České republice. On-line setkání proběhlo v rámci nového projektu, na jehož pokračování se těšíme v příštím školním roce.

Tato mezinárodní videohovorová relace představovala skvělou příležitost pro naše žáky, aby si navzájem představili své školy a dozvěděli se více o životě a kultuře v odlišných zemích. S nadšením sdíleli informace o svých školách, oblíbených aktivitách a dokonce i o svých osobních zájmech.

Toto setkání přineslo mnoho výhod pro naše žáky. Nejenže si procvičovali své jazykové dovednosti v angličtině, ale také rozšiřovali své mezinárodní povědomí a porozumění. Získali nové perspektivy na vzdělávání a životní styl ve zcela odlišném prostředí. Tato interkulturní výměna podporovala vzájemné učení se, toleranci a respekt.

Naše škola je hrdá na to, že může nabídnout takovéto zkušenosti svým žákům. Věříme, že rozvoj mezinárodního povědomí je klíčovým aspektem moderního vzdělávání. Těšíme se na další podobné iniciativy, které umožní našim žákům navazovat mezinárodní vztahy a obohacovat se vzájemným poznáním různých kultur.

Společný hovor s ukrajinskými žáky byl pro všechny zúčastněné nezapomenutelným a inspirativním zážitkem.

Děkovné video studentky z Oděsy.