4. A

Školní rok 2023/2024

Červen

Hry na školním hřišti

 

Školní výlet – Moravský kras

 

Procvičování ekosystémů

 

Květen

Počítačová učebna

Drumbeny

Čím budeme

Sportovní den

Branný závod

 

Poznávání rostlin ve skleníku

Pyžamový den

Procvičování na PC

Nová zábava

Poznávání rostlin na zahradě

Maminkám k svátku

Ukončení dopravní výchovy

Duben 

Den Země

Vyhledávání informací na PC

Dopravní hřiště

Nové tance

Český jazyk

Beseda o Ugandě

Stavebnice – tělesa

Čtenářská dílna – pověsti

Březen

Výuka

Naše taneční skupina

Vracovský slavíček

Co nového ve třídě

Dopravní výchova, zdravověda

Listování

Únor

Preventivní program

Leden

Poslední den před prázdninami

Výroba koček ze dřeva

Práce a potom zábava

Geometrie

Dopravní výchova

Prosinec

Vánoce

 

Práce s tabletem

Filmové představení Mikulášovy patálie

Český jazyk – slovní druhy

Svatá Lucie

Dopravní výchova

Pracovní činnosti

Mikuláš

Listopad

Školní akce

 

Dopravní výchova

Návštěva bývalé spolužačky

 

Práce s mapou

Skupinová práce

Čtenářská dílna

 

Říjen

Halloween v naší třídě, návštěva v prvních třídách

V knihovně

V naší třídě

Divadlo Buffalo Bill v Brně

Září

Začal nový školní rok.

Školní rok 2022/2023

Červen

Branný závod

Sportovní den

 

Relax v čítárně

Výstava deskové hry a stavebnice

Květen 

Výlet Šiklův mlýn

 

Den dětí

Den v kostýmech

Výroba z marcipánu

Duben

Práce s 3D perem

Den Země

Březen

Noc s Andersenem

Únor

Beseda se spisovatelkou

Bláznivé účesy

Leden

Plavání

Prosinec

Zpívání na schodech

Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.

Bruslení

(zbytek fotografií se bohužel nezdařil)

Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.

Mikuláš ve škole

Listopad

Návštěva knihovny

Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.

 

Návštěva kravína

Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.

Říjen

Divadelní představení o chytrém Honzovi a krásné Madlence

Popis není dostupný.

Popis není dostupný.Popis není dostupný.

Projekt Vracov

Příhody včelích medvídků – Divadlo pohádek Praha, pohádka je provázena písničkami s texty Zdeňka Svěráka.

                 

Září

Nový školní rok začal 1. září na školním dvoře, kde všechny děti přivítal ředitel školy spolu se starostou města a panem farářem. Srdečného přijetí se dostalo nastávajícím prvňáčkům a dětem z přípravné třídy. Do prvních tříd nastoupilo celkem 49 dětí, do přípravné třídy přišlo dalších 15 dětí. Celkově je pro tento rok  do školy zapsáno 410 dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

Červen

Koupaliště

Den zdraví

 

 

Školní výlet

Den dětí

Květen

Sportovní den

Branný závod

Plavání

Dopravní hřiště

Zahrada

Dravci

Březen

Plavání

 

Výtvarná výchova

 

 

Únor

Tělesná výchova

Recitační soutěž

 

 

Olympiáda v TV

 

Leden

Naše stavebnice

Prosinec

Bruslení

 

Dopravní hřiště

Sokolíček

Tělesná výchova

Naše výtvory

 

 

 

Školní rok 2020-2021

 

Školní výlet

Návštěva hasičské zbrojnice

Naše žirafy

Den dětí

Kvíz v parku

 

Naše výtvory

 

Přivítání ve škole