Rozvrh hodin

Zde naleznete rozvrhy hodin pro školní rok 2021/2022. Pro zobrazení rozvrhu klikněte na název třídy:

1. stupeň: 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B
2. stupeň: 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B

Vysvětlivky zkratek

VkO Výchova k občanství
VkZ Výchova ke zdraví
SzčJ Seminář z ČJ
Fin. Gr. Finanční gramotnost
SzM Seminář z M
Pracovní činnosti
Př. P. Přírodopisnáí praktika