5. B

Školní rok 2023/2024

Září 2023

Prázdniny utekly jako voda a my už jsme páťáci. Naší třídní učitelkou zůstala Zdenka Janovská.V naší třídě vyučují tito učitelé: anglický jazyk – Petra Šedová, Martina Hermanová, Lukáš Hulcký, informatika – Filip Kotásek, přírodověda – Veronika Presová, hudební výchova – Roman Kouřil, tělesná výchova – Pavla Jelínková, pracovní činnosti – Aleš Gasnárek, český jazyk a literaturu, matematiku, vlastivědu a výtvarnou výchovu vyučuje třídní učitelka.

Všichni se těšíme na nové poznatky a zážitky v tomto školním roce.

 

Září – říjen

 

Opakování a procvičování učiva – AZ kvíz – vlastivěda

 

Český jazyk

 

 

Listopad

Divadlo – O Honzovi a Majdalence

 

Výtvarná výchova

 

 

Český jazyk

 

Matematika – početní rozcvička

 

 

Český jazyk – procvičování učiva s využitím tabletů

 

 

 

Návštěva městské knihovny

 

 

Den bez batohů

 

Projekt Vynálezy – vlastivěda, výuka

 

 

Prosinec

Mikuláš ve škole

 

Vánoční filmové představení – Mikulášovy patálie

 

 

Vánoční centra aktivity

 

 

Vánoční besídka

 

Leden

Matematika s využitím kalkulaček

 

Zpestření výuky – 3D pera

 

Únor

Umíme dobře hospodařit?

 

Březen

 

Listování s hercem LUKÁŠEM HEJLÍKEM

 

 

Vracovský slavíček – soutěže se zúčastnily Bára Goliášová a Bára Slintáková

 

 

Duben

Beseda o pobytu v Ugandě s Hankou Martinkovou

 

 

Barevný týden

 

 

Den Země v hodonínské ZOO

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2022/2023

Září 2022

Tak a už jsme čtvrťáci. Naší třídní učitelkou je Zdenka Janovská. Máme nové předměty – informatiku, přírodovědu a vlastivědu. V naší třídě učí tito učitelé: anglický jazyk – Veronika Hrkalíková, Nikola Sobotová, informatika – Filip Kotásek, přírodověda – Eva Šterclová, hudební výchova – Zdena Sýkorová, tělesná výchova – Soňa Procházková, pracovní činnosti – Hana Maňasová, český jazyk a literaturu, matematiku, anglický jazyk, vlastivědu, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu vyučuje třídní učitelka.

Těšíme se na na nové poznatky a zážitky ve čtvrté třídě.

 

Návštěva městské knihovny

Říjen

Opakování učiva

Listopad

Procvičování učiva na tabletu

Prosinec

Mikuláš ve škole

Vánoční besídka

Leden

Český jazyk – procvičování pravopisu vyjmenovaných slov

Listování s Lukášem Hejlíkem

Bláznivé účesy

Duben

Hvězdárna Veselí nad Moravou

Květen

Dopravní výchova

Výuka matematiky – zlomky

Den dětí – koncert Réva

Den dětí – ukázka hasičské techniky, soutěže a hry

Červen – Deskové hry – Kulturní dům

Školní výlet Macocha

Sportovní dopoledne

Den zdraví

Branný závod

30. června si rozdáme vysvědčení a hurá na zasloužené  prázdniny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

KVĚTEN + ČERVEN

 

 

 

BŘEZEN + DUBEN

 

 

LEDEN + ÚNOR

 

 

PROSINEC

 

 

ŘÍJEN + LISTOPAD

 

 

ZÁŘÍ

 

 

KVĚTEN + ČERVEN

 

 

LEDEN + ÚNOR

 

 

LISTOPAD + PROSINEC

 

 

 

ZÁŘÍ + ŘÍJEN

 

 

ČERVEN

 

 

ÚNOR – BŘEZEN

 

 

LEDEN

 

 

PROSINEC

 

 

LISTOPAD

 

 

ŘÍJEN

 

 

ZÁŘÍ

Hurá, už jsme prvňáčci!!!

2. září 2019 přišlo do třídy 1.B 24 nových žáčků – 18 chlapců a 6 dívek. Všechny předměty nás učí paní učitelka Eva Šterclová. Těšíme se na vše nové a doufáme, že se všichni naučíme pěkně psát, číst a počítat.