třída 3. B

Nadále používejte nastavenou komunikaci s třídní učitelkou.