třída 4. B

Nadále používejte nastavenou komunikaci s třídní učitelkou.

Informace k vlastivědě najdete na nástěnce třídy 4. A  ve sloupečku vlastivěda 4. A + 4. B