Školní akce 2017/2018

Vystoupení žáků  – Vracovský slavíček, školní akademie

Sportovní soutěže a turnaje

Akce Spolku rodičů při MZŠ Vracov

Mikuláš a Vánoce

Den dětí – branný závod, základy první pomoci

Ples školy

Lyžařský kurz

Akce v družině