Školní akce 2018/2019

Poznávací zájezd do Londýna

Sportovní soutěže a turnaje

Akce Spolku rodičů při MZŠ Vracov

Mikuláš a Vánoce

Branný závod

Ples školy

Lyžařský kurz

Akce v družině

Oslava vzniku republiky

Zápis do prvních tříd

Triatlon