Školní akce 2016/2017

Kulturní a vzdělávací akce ve škole

Sportovní soutěže a turnaje

 

Akce Spolku rodičů při MZŠ Vracov

Mikuláš a Vánoce

Zápis do 1. tříd

Den Země

Vracovský slavíček

Den dětí

Ples školy

Lyžařský kurz

Triatlon

Návštěva družební školy ze Slovenska

Akce v družině

Projekt Edison – zahraniční studenti ve škole