Návštěva IPS Hodonín

Ve středu 26. dubna navštívili žáci osmých tříd v souvislosti s volbou povolání Informační poradenské středisko Úřadu práce v Hodoníně. Seznámili se zde se systémem studia na středních školách, poznali známé i méně známe profese, vyplnili si dotazník a podle výsledku se jim pak zobrazila řada povolání, které by mohli na základě svých schopností či zálib vykonávat.

Druhá část dopoledne patřila Masarykovu muzeu, které se nachází v Hodoníně v budově tzv. zámečku na Zámeckém náměstí. Děti prošly stálou výstavu, která je věnována T. G. Masarykovi, vyslechly si zajímavý výklad a zhlédly dobové filmy věnované právě našemu prvnímu československému prezidentovi.