Školní družina v Miloticích

Ve čtvrtek 16. května pořádala ŠD výlet do Milotic. Nejprve jsme vyšlapali rovnou na vrch Náklo, cestou si děti sbíraly kamínky. Na posezení na vrchu Náklo si děti kamínky pomalovaly, část se nechala u Kamínkovníku a část si odvezly na památku domů. Za odměnu byl piknik a zazvonily si na kouzelný zvon. Zpáteční cesta vedla přes přírodní rezervaci Horky, kde se vyskytuje hlaváček jarní a hnízdiště vlhy pestré. Výlet byl zakončen procházkou v zámecké zahradě a návštěvou konírny, kde si mohly koupit malé suvenýry.