Robotika v hodinách informatiky

Moderní výuka informatiky s roboty otevírá dveře novým možnostem. Žáci s nimi pracují ve dvou ročnících, ve čtvrté a osmé třídě. Studenti se učí programování v reálném čase, přičemž vidí okamžitý výsledek svého kódu. Tato praxe jim umožňuje lépe porozumět principům algoritmů a zdokonaluje jejich analytické schopnosti. Roboti také podporují týmovou spolupráci a kreativitu, když studenti navrhují a testují vlastní kód. Tato inovativní forma výuky nejen připravuje žáky na digitální věk, ale také podporuje jejich schopnost adaptace v rychle se měnícím technologickém prostředí. Škola využívá robotické stavebnice VEX.