Zeměpisná olympiáda

Ve středu 22. února se naše škola zúčastnili okresního kola v zeměpisné olympiádě, která probíhala na ZŠ v Rohatci.  Soutěž se již tradičně skládá ze tří částí. Práce bez atlasu (vědomosti), práce s atlasem a praktická část. Dvěma žákům z naší školy se podařilo postoupit do krajského kola, které se bude konat 29. března na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Prvním z nich je Jan Nemček ze třídy 6. B, který obsadil druhé místo z celkového počtu 13 účastníků. Druhý skončil také Lukáš Peřina, žák 7. B, z celkového počtu 16 účastníků. Na nepopulárním čtvrtém místě se umístila žákyně 9. A Dorota Komoňová.  V její kategorii soutěžilo 17 žáků z různých škol našeho okresu, a proto i toto umístění můžeme považovat za úspěch. Chtěla bych jim moc poděkovat, že naši školu reprezentovali a popřát jim hodně dalších úspěchů nejen v zeměpisných soutěžích.
Silvie Strmisková